Sumant Veus pel Dret a una Vida Independent

Tu-i-Nos Fundació continua el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, convertint-se en una de les entitats impulsores del moviment ciutadà que advoca pel dret a una vida independent i la plena inclusió en la comunitat. Aquesta iniciativa, nascuda a la comarca del Garraf, compta amb la participació activa del president d’aquesta fundació, Antoni Reverter.

El moviment pretén impulsar una transformació social basada en l’aplicació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta transformació busca abordar la diversitat de la població, identificant i eliminant les barreres que limiten l’exercici d’una ciutadania plena per a les persones amb discapacitat.

Amb el lema “No podem ni volem esperar més”, una coalició formada per una trentena d’entitats i organitzacions socials, entre les quals destaca Tu-i-Nos Fundació, ha signat un manifest unitari. A través d’aquesta declaració, exigeixen a les administracions, especialment a la Generalitat, que compleixin amb l’obligació de garantir el dret a una vida independent i a la inclusió comunitària de les persones amb discapacitat.

El manifest destaca la importància de posar més recursos i de regular la figura de l’assistent personal per acomplir amb els acords de la Convenció de les Nacions Unides, vigent des del 2008. Amb aquest suport essencial, el col·lectiu busca escapar d’una vida que no s’ajusta a les seves necessitats i desitjos, com declara Cristian Lago, representant de la Fundació Ecom, entitat també impulsora del manifest.

Les entitats signants preveuen realitzar accions conjuntes per reclamar un canvi substancial en les polítiques i serveis actuals. L’objectiu és transformar les institucions i serveis residencials en suports individuals que fomentin la inclusió a la comunitat. Antoni Centeno, activista fundador de l’oficina de vida independent de Barcelona, destaca la necessitat de trencar inèrcies i canviar perspectives per trobar-se al carrer, en lloc de romandre tancats.

La iniciativa ha rebut un suport massiu, amb 137 organitzacions i gairebé 3.000 persones a títol individual sumant-se a la campanya ciutadana. Amb la vista posada en aconseguir els seus objectius, les entitats promotores preparen noves accions conjuntes per assegurar els drets del col·lectiu i continuar el camí cap a una societat més inclusiva.