ELS NOSTRES SERVEIS

TU-i-NOS Fundació

La funció principal de la nostra fundació és l’exercici de l’assistència, però la nostra tasca comença molt abans amb l’assessorament i un posterior servei de suport al futur.

Assessorament

La nostra Fundació ofereix assessorament i informació sobre l’assistència de forma totalment gratuïta:

A professionals de les administracions locals, de serveis socials d’atenció primària i especialitzada i d’institucions privades, tant en termes generals com sobre situacions concretes que sovint es donen en la comunitat. Així mateix, oferim un servei de valoració de casos que es deriven d’altres àmbits i formació especialitzada.

Les famílies en ocasions desconeixen les formes de donar suport als seus familiars quan ells no hi siguin. El nostre servei d’orientació familiar i sociojurídica afavoreix el procés de comprensió de la capacitat d’obrar i la finalitat de l’assistència: donar suport a la persona que no es pot governar en alguns o en tots els àmbits de la seva vida.

Assistència

La Fundació acompanya la persona assistida amb un professional referent amb experiència i formació, integrat en l’equip multidisciplinari de la Fundació, que està en relació amb altres professionals de la xarxa comunitària i que treballa sota rigorosos procediments d’actuació i valoració de la qualitat de servei.

La funció primordial del referent és oferir el suport a l’assistit a partir de les seves preferències i voluntats, ha d’escoltar, entendre i donar consells des d’un segon pla, sense escollir en nom de l’usuari i vetllar per apoderar-lo amb la finalitat d’assolir la seva màxima autonomia i qualitat de vida.

El consell professional partirà d’una anàlisi continuada basada en la identificació diferencial entre les necessitats i desitjos expressats per l’assistit, en el coneixement de les limitacions personals (si existeixen) i en la situació contextual on cada persona es troba habitualment.

Servei de suport pel futur

Pel servei de suport del futur, a les famílies sobre els passos que han de seguir perquè el dia de demà, quan ells faltin o no puguin, la nostra Fundació s’encarregui de donar suport i vetllar pel seu familiar.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.