CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE SERVEI

TU-i-NOS Fundació
Els principis diferenciadors dels nostres serveis en relació amb la persona assistida són els següents:

I. Proximitat i rapidesa:

El nostre àmbit d’actuació són les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès i Baix Llobregat per tal de garantir la rapidesa d’actuació i la proximitat amb la persona assistida.

II. Qualitat i innovació:

Fomentem i incorporem l’ús de la innovació i el desenvolupament de nous serveis o procediments que ajudin a millorar la qualitat de vida del col·lectiu que atenem, des de senzills elements quotidians fins adaptacions tecnològiques.

III. Equip humà:

Comptem amb un personal especialment seleccionat i format per a atendre i donar servei de manera especialitzada als nostres usuaris i usuàries.

IV. Protocols d’actuació:

Fem un estricte seguiment i avaluació diària de situacions de risc per tal de prevenir qualsevol incidència.

V. Salut:

Donem molta importància a aquesta àrea de la que en fem un seguiment molt exhaustiu i un suport proactiu.
Els nostres principis bàsics d’actuació vers la persona assistida són els següents:

No discriminació:

Per raó de malaltia, tipus de discapacitat, cultura, llengua, raça, religió, etc.

Igualtat efectiva de dones i homes:

Establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida, i aconseguir la construcció de noves pautes de relació entre dones i homes basades en el respecte i l’equitat.

Personalització:

L’assistència i les funcions d’assistència s’exerceixen sempre en interès i d’acord amb la personalitat dels assistits i han d’assegurar sempre el suport a la persona assistida, a més d’escoltar, entendre i donar consells des d’un segon pla, sense escollir en nom de l’usuari i vetllar per apoderar-lo amb la finalitat d’assolir la seva màxima autonomia.

Globalització:

Es tindrà cura de les persones de forma integradora, tant en el vessant  personal com patrimonial.
La Fundació TU-i-NOS, una entitat moderna amb tecnologia pròpia:
Tenim definits els processos d’actuació i els estàndards de qualitat que hem d’assolir.

• Disposem de noves eines informàtiques i d’estadístiques per mesurar i analitzar l’impacte de les actuacions.

• Hem adoptat la mesura de la qualitat de vida inicial i continuada per valorar el resultat de la nostra assistència.

• Hem activat canals de denúncia sobre la vulneració de drets a la nostra pàgina web i en altres serveis de la
comarca.

• Hem implementat sistemes de queixes i d’avaluació continuada de la qualitat de servei pels usuaris, famílies,
prestadors de serveis i per l’administració.

• Hem format el nostre personal per obtenir la certificació ISO 9001 en els nous processos de suport a les persones,
pel gran canvi que signifiquen.

• Garantim la transparència del procés i la visibilitat dels resultats de les actuacions a les parts implicades.
• Hem introduït tecnologia digital en els serveis de suport a les persones.

• La plataforma informàtica desenvolupada garanteix que tots els processos de l’entitat es facin a la data requerida,
amb menys esforç administratiu.

• Hem iniciat el procés d’introduir la intel·ligència artificial per ajudar als professionals i assistits.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.