VIES D'ACCÉS AL NOSTRE SERVEI

TU-i-NOS Fundació

Atenció telefònica per a consultes breus o urgències, pàgina web, contacte per e-mail, amb resposta de 24 hores, cita prèvia telefònica per assessoria social o legal i preparar la documentació per accedir al servei, que pot tenir les fórmules següents:

1. Persones adultes amb dificultat per gestionar els seus drets, derivada d’una discapacitat, d’envelliment, d’addiccions i d’altres fragilitats. Elles mateixes poden sol·licitar amb el nostre assessorament, la constitució del suport en forma d’assistència de la Fundació. Aquest document elevat al Jutge pot permetre l’assistència gratuïta.

2. També es pot fer la mateixa sol·licitud de constitució de l’assistència adreçant-se al jutjat que li correspon per domicili i seguir un procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat.

3. Persones adultes que pensen que poden tenir aquestes dificultats en el futur per circumstàncies sobrevingudes, mancades de suport familiar, poden sol·licitar l’assistència davant el notari, precisant quan i com haurà d’iniciar l’assistència la Fundació.

4. En circumstàncies especials de persones adultes que tinguin dificultats per expressar la seva voluntat, està previst que elles mateixes, les seves famílies o els serveis socials, amb el suport dels nostres serveis jurídics, puguin deixar constància de la petició en una resolució judicial, on es pugui determinar els actes concrets en els quals l’assistent, gratuïtament, ha d’assumir les funcions que es determinin en benefici de la persona assistida.

5. Les persones que pateixen situacions de risc d’abús, conflictes d’interessos, influències indegudes, per part de la persona, de la família i altres situacions perjudicials, reben el suport dels nostres serveis jurídics. La persona serà escoltada, es valoraran els informes tècnics especialitzats i el procés judicial determinarà les mesures de suport de forma proporcional i gratuïta a la necessitat i voluntats de la persona a assistir.

6. Servei de suport de futur. És un servei gratuït que ofereix la Fundació, fruit d’un acord formalitzat entre l’entitat i la persona, per a preveure una assistència futura. És un compromís que promou el coneixement mutu al llarg del temps, de manera que en el moment d’assumir el suport, hi hagi un ampli coneixement previ de què vol i precisa la persona.

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.