12 de juliol de 2023

La fundació ofereix serveis de suport a l’exercici de la capacitat jurídica del col·lectiu

Autoritats locals, notaris, jutges, advocats i professionals de serveis socials, així com representants de diversos municipis i entitats interessades, van assistir la setmana passada a la jornada de treball “Via notarial per proveir les mesures de suport a la discapacitat” que va organitzar TU-i-NOS Fundació (anteriorment Entitat Tutelar del Garraf) a l’Hotel Eurostars de Sitges.

La jornada va abordar la rellevància d’implementar mesures de suport per a aquelles persones que, a causa de l’edat o altres circumstàncies, requereixen suport qualificat per gestionar aspectes relacionats amb la salut, el patrimoni i els drets, assegurant així una qualitat de vida òptima i segura.

Durant la jornada, es van debatre i abordar diversos aspectes relacionats amb la sol·licitud de provisió de mesures de suport, tant des de la via judicial com des de la via notarial. Es va discutir la figura de l’assistent legal, la coordinació entre els diferents professionals implicats i es van compartir bones pràctiques a la nova via notarial.

La jornada va suposar un espai propici per a l’intercanvi de coneixements, experiències i propostes, amb l’objectiu de gestionar els suports necessaris per aconseguir la màxima qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Canvi de paradigma

Amb l’entrada en vigor de la reforma estatal (llei 8/2021 de 2 de juny), la incapacitació de les persones, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada, regulades pel Codi Civil de Catalunya, s’han eliminat, sent substituïdes per l’assistència, la qual cosa representa un canvi significatiu en la protecció i el suport a les persones amb discapacitat. Actualment, qualsevol persona major d’edat, que s’adoni que perd facultats, pot adreçar-se a un notari/ària i manifestar la necessitat de rebre suport en l’exercici de la capacitat jurídica, per a allò que pugui precisar.

TU-i-NOS Fundació ofereix serveis de suport a l’exercici de la capacitat jurídica segons estableix el Conveni de Nova York de les Nacions Unides de l’any 2006 i més concretament segons Decret Llei 19/2021 de la Generalitat de Catalunya, atenent els encàrrecs de persones (per a la prestació de l’assistència amb representació o sense) sol·licitats de la via judicial a través del procediment de jurisdicció voluntària o per petició directa al notari.