LOGO TUINOS
TU-i-NOS Fundació, abans Entitat Tutelar del Garraf, ofereix serveis de suport en l’exercici de la capacitat jurídica segons estableix el Conveni de Nova York de les Nacions Unides de l’any 2006 i més concretament segons Decret Llei 19/2021 de la Generalitat de Catalunya, desenvolupant la tasca d’assistents (amb o sense representació) segons s’estableix judicialment, a través del procediment de jurisdicció voluntària de provisió de mesures de suport judicial per a persones amb discapacitat.
L’assistència prevista en el Codi Civil Català, és una mesura gratuïta que té com a funció donar suport en la presa de decisions de la persona assistida per aconseguir l’exercici equitatiu dels seus drets, en aquest moment que ja no es contempla la incapacitació.

Fundació TU-i-NOS

anys
al servei de les persones i de les seves famílies
al servei de les persones i de les seves famílies

La Fundació Ave Maria de Sitges, dedicada des de 1987 a l’atenció especialitzada de persones amb discapacitat intel·lectual, va detectar la manca i necessitat, ja recollida en els seus objectius fundacionals, d’un servei proper i de qualitat per la tutela dels seus residents, la dels ciutadans de Sitges i de les poblacions veïnes.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquest servei, va fundar, l’any 2005, l’Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada, dotant-la de recursos econòmics i d’una organització especialitzada, garantint a les famílies assessoria per les persones amb discapacitat, la seva defensa jurídica i la tutela legal.

Des d’aleshores, l’Entitat Tutelar del Garraf ha experimentat un creixement exponencial tant al Garraf com a les comarques del seu àmbit d’actuació (Baix i Alt Penedès i Baix Llobregat), degut a la proximitat i confiança en els seus serveis, que l’han dut a convertir-se en un referent a tot Catalunya.

L’Entitat Tutelar del Garraf, a partir de l’any 2022 TU-i-NOS Fundació, acompanya a persones adultes en la presa de decisions i si cal, en la seva materialització. La Fundació actua a petició de l’interessat, de les seves famílies, dels serveis socials o dels jutjats si és necessari.

Els nostres serveis:

La nostra Fundació ofereix assessorament i informació sobre la necessitat i sobre els diferents òrgans de suport jurídic de forma totalment gratuïta:

A professionals de les administracions locals, de serveis socials d’atenció primària i especialitzada i d’institucions privades, tant en termes generals com sobre situacions concretes que sovint es donen en la comunitat. Així mateix oferim un servei de valoració de casos que es deriven d’altres àmbits i formació especialitzada.

Les famílies en ocasions desconeixen les formes de protegir als seus familiars quan ells no hi siguin. El nostre servei d’orientació familiar i sociojurídica afavoreix el procés de comprensió de la incapacitació i la finalitat de la tutela: protegir la persona que no es pot governar en alguns o en tots el àmbits de la seva vida.

La Fundació acompanya la persona assistida amb un professional referent amb experiència i formació, integrat en l’equip multidisciplinari de la Fundació, que està en relació amb altres professionals de la xarxa comunitària i que treballa sota rigorosos procediments d’actuació i valoració de la qualitat de servei.

La funció primordial del referent és oferir el suport a l’assistit a partir de les seves preferències i voluntats, ha d’escoltar, entendre i donar consells des d’un segon pla, sense escollir en nom de l’usuari i vetllar per apoderar-lo amb la finalitat d’assolir la seva màxima autonomia i qualitat de vida.

El consell professional partirà d’una anàlisi continuada basada en la identificació diferencial entre les necessitats i desitjos expressats per l’assistit, en el coneixement de les limitacions personals (si existeixen) i en la situació contextual on cada persona es troba habitualment.

Pel servei de suport del futur, a les famílies sobre els passos que han de seguir perquè el dia de demà, quan ells faltin o no puguin, la nostra Fundació s’encarregui de donar suport i vetllar pel seu familiar.

Necessites més informació?

Estarem encantats d’informar-te sobre els nostres serveis i atendre tots els teus dubtes sobre els processos d’assistència.

Preguntes freqüents

Disposeu de residències o centres d’atenció per a les persones assistides?
No. No disposem de centres ni tenim cap tipus de prioritat per obtenir-lo, però si gestionem els tràmits per accedir a una plaça.
Les persones assistides han de pagar pels serveis que reben de la TU-i-NOS Fundació?
No. El cost del servei és assumit per la Generalitat de Catalunya.
Pot participar la família en aquest procediment que ha iniciat la persona que necessita el suport?
La reforma permet que la persona que és proposada com assistent a la demanda, les persones legitimades (Ministeri Fiscal, el cònjuge no separat de fet o legalment o qui es trobi en una situació de fet assimilable) i qualsevol altra persona amb interès legítim puguin intervenir en el procés per presentar al·legacions o informació que sigui d’interès.

Un cop admesa a la sol·licitud del procediment, el jutge convocarà al Ministeri Fiscal, a la persona amb discapacitat, al cònjuge no separat, als descendents, ascendents i germans i podran aportar les proves que considerin adients per demostrar quina és la voluntat, desitjos i  preferències de la persona concernida.

Què ha de fer la persona que requereix suport si vol constituir l’assistència en escriptura pública?
Primer de tot cal que s’adreci al notari o notària de la seva elecció. Posteriorment, La persona haurà de decidir en relació a quins actes necessita suport, qui vol que li doni aquest suport, com el vol rebre, les mesures de control per evitar abusos, els conflictes d’interessos i la influència indeguda, terminis de revisió de les mesures de suport fixades, i tot allò que consideri convenient per garantir el respecte de la seva voluntat, desitjos i preferències.
L’assistent haurà de rendir comptes davant el jutge?
L’assistent haurà de complir amb les mesures de control i supervisió acordades i establertes a la resolució judicial o a l’escriptura pública de nomenament, per garantir el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona i evitar conflictes d’interessos i possibles influències indegudes.
L’exercici d'assistència està controlat o vigilat per algú?
Sí. La llei estableix mesures de vigilància i control. L’assistent ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial de l’assistit i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

Certificació de Qualitat ISO 9001:2015

TU-i-NOS Fundació demostra diàriament el seu compromís amb la qualitat i la satisfacció dels seus usuaris.

Des de l’any 2022, TU-i-NOS Fundació disposa d’un sistema de gestió de qualitat conforme amb la norma ISO 9001:2015. El nivell de qualitat de la nostra entitat està verificat per l’empresa Bureau Veritas, que avalua anualment els nostres serveis.

L’ISO 9001:2015 és una norma internacional de gestió de la qualitat aplicable a qualsevol tipus d’organització de qualsevol sector o activitat.

 

 

 

Persones assistides l’any 2021

%

Garraf

%

Alt i Baix Penedès

%

Baix Llobregat i Barcelonès

Col·labora amb nosaltres

La col·laboració desinteressada de persones, empreses i altres entitats és molt valuosa per poder arribar allà on la Fundació amb els seus mitjans difícilment podria fer-ho.

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social i Família
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal Alt Penedès
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Fundació Obra Social "la Caixa"
Barba Bufete Abogados
Dincat